8 Senior Apartments 

8 large senior apartments: call 785-675-8695 for availability and rental information.

 

floorplan of each apartment

Floorplan of Stockton Estates, Stockton Kansas